bağıran

adj. screaming
* * *
screamer

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • çalañ — geveze, bağıran, çalçene III, 371 § çalañ başı; çalçene, bağıran kişi III, 371 yanmış gibi siyah, ot bitmeyen, çorak yer III, 371 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • bar bar — zf. 1) Bağırmak fiili ile kullanılarak bağrışın öfkeli ve yüksek sesle olduğunu anlatan bir söz Adamcağız bar bar bağırdı ama dinleyen olmadı: 2) Bağırmak fiili ile apaçık görünmek, ortada olmak anlamında kullanılan bir söz Ben esrarlıyım, ben… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tellal — is., Ar. dellāl 1) Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse, çağırtmaç Annemin çeyizlik eşyasını hamallarla tellallar çarşısına gönderdi. Y. K. Beyatlı 2) Satışlarda… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bangır bangır bağırmak — yüksek sesle, avazı çıktığı kadar bağırmak Ne oluyor, böyle bangır bangır bağıran kim? …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hatif — ə. 1) qışqıran, bağıran, səslənən; 2) qeybdən gələn səs; 3) vicdanın səsi, dəruni səs …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • nadi — ə. 1) çağıran, nida edən; 2) bağıran, çığıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • qürran — ə. nərildəyən, nərə çəkən; bağıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • qürrəndə — ə. anqıran, bağıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • bağırmaq — f. 1. Bərk qışqırmaq, çığırmaq. Mən əzilən bir sinfin hayqıran; Haq bağıran sədasından yarandım. M. Müş.. <Səriyyə xala> bağırmaq, ağlamaq istəyir, bacarmırdı. M. İ.. Xaspolad bir də ucadan bağırdı. M. Hüs.. Bar bar bağırmaq – şiddətlə, var …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bağırqan — sif. Çox bağıran, qışqırıqçı. // Ağlağan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hayqırmaq — f. Qışqırmaq, bağırmaq, hay salmaq. Hayqırıb meydanda açsam qolqanat; Qarı düşman qabağımda olar mat. «Koroğlu». Mən əzilən bir sinfin hayqıran; Haq bağıran sədasından yarandım. M. Müş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.